Onze missie: sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk maken

Meer dan 40 jaar zet Fonds Gehandicaptensport zich in om sport voor iedereen met een handicap mogelijk te maken, het sportaanbod kwalitatief en kwantitatief te verbeteren en meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport. Dat doen wij door het financieren van sportevenementen, het beschikbaar stellen van subsidies aan sportorganisaties zonder winstoogmerk, het werven van (financiële) middelen en het geven van voorlichting. Daarbij gaat het niet alleen om topsport en, maar zeker ook om die grote groep mensen met een lichamelijke, zintuiglijke en/of verstandelijke handicap die in hun directe omgeving willen sporten.

Als één team
Fonds Gehandicaptensport is er voor alle sporters met een handicap in Nederland. Alle sporters, jong en oud, met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of meervoudige handicap worden door Fonds Gehandicaptensport gesteund. Dat kunnen we niet alleen. Veel vrijwilligers, donateurs, sponsors, sporters, supporters, ambassadeurs en partners helpen ons daarbij door als één team achter de sporters met een handicap te staan.

Samenwerkingspartners
Vanuit de gedachte ‘als één team achter de sporters met een handicap’ gelooft Fonds Gehandicaptensport in het bundelen van de krachten van diverse organisaties om de sport voor mensen met een handicap in topconditie te krijgen. Naast samenwerkingsovereenkomsten met de nationale sportbonden hebben wij als partnerorganisatie Vereniging Gehandicaptensport Nederland, Stichting SailWise en Stichting Special Olympics Nederland.