Sporten is voor mensen met een handicap in Nederland niet vanzelfsprekend. Het doel van Fonds Gehandicaptensport en haar partners is om sporten voor mensen met een handicap dicht bij huis mogelijk te maken. Vanuit deze ambitie is Fonds Gehandicaptensport gestart met het project Uniek Sporten.

Online sport community
Uniek Sporten is een online sport community voor aangepast sporten en heeft de potentie om hét gehandicaptensport platform van Nederland te worden. De app van Uniek sporten brengt de vraag én het aanbod van gehandicaptensport landelijk in kaart, waardoor het aanbod vergroot wordt. De wens om in de buurt de juiste sport te vinden wordt echter ook vervuld door de mogelijkheid om regionaal naar sportaanbod te zoeken. Mensen met een handicap worden zo geholpen om een geschikte vorm van sporten of bewegen te vinden.

Subsidie voor verenigingen
Naast de vraag werken we ook aan het aanbod van gehandicaptensport. Verenigingen of sportaanbieders die willen starten met gehandicaptensportaanbod en daarbij financiële ondersteuning nodig hebben kunnen bij Fonds Gehandicaptensport een start- en/of stimuleringssubsidie aanvragen. Zo dragen Uniek Sporten én de subsidies bij aan het verhogen van het sportaanbod voor mensen met een handicap.

Kijk voor meer informatie op www.unieksporten.nl.